YER SAĞLAYICI SÖZLEŞMESİ

Barındırma / Yer Sağlayıcı Sözleşmesi

Taraflar

İş bu sözleşme Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde faaliyet gösteren AE BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Bundan sonra AE BİLGİSAYAR Olarak anılacaktır.) ile AE BİLGİSAYAR ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile AE BİLGİSAYAR üzerinde bir

hesap açtıran ve Müşteri olarak hizmet alan (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) 3. kişiler arasında kabul edilmiştir.

Barındırma Servisleri ile ilgili hükümler

AE BİLGİSAYAR Müşterileri, kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verilerden yükümlüdürler. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü

verilerinin (Kitap, Müzik Notaları,MP3, Video vb), eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına müsaade edilemez. AE BİLGİSAYAR, Müşterilerinin kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa

muhalefet eden veri bulundurmasına müsaade edilemez. AE BİLGİSAYAR yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Müşterinin kendilerine tahsis

edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında çalıştırdıkları uygulamaların, diğer Müşterilerle paylaştıkları servisleri sabote etmesi durumunda, AE BİLGİSAYAR diğer Müşterilerin selameti açısından Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya

tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

İçerik ile ilgili hükümler

T.C. Kanunları tarafından hükme bağlanmış veya T.C. Kanunları tarafından hükme bağlanmamış ancak Türk örf ve adetlerine muhalefet eden, kamu hassasiyeti teşkil eden, siyasi veya ahlaka mugayir ve diğer her tür içeriği (Kumar, Erotik,

Pornografik, Bilişim Korsanlığı, Umut Tacirliği) barındıran internet sitelerinin yayını Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir. Bütün internet siteleri AE BİLGİSAYAR tarafından içerik denetimine tabi tutulabilir, gerekli görüldüğü taktirde internet

sitelerinin yayınları Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir.

İletişim Servisleri ile ilgili hükümler

AE BİLGİSAYAR e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılmasına müsaade etmez. AE BİLGİSAYAR şikâyet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri

doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. AE BİLGİSAYAR e-posta sunucularının yığınsal e-posta

göndermek amacı ile kullanılmasına müsaade etmez. AE BİLGİSAYAR, yığınsal nitelikte e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. E-posta sunucusuna teslim edilen

mesaj sayısı yüz e-posta / dakika değerinden büyükse e-posta yığınsal olarak nitelendirilir. Üyelerine toplu mesaj göndermek isteyen Müşterilerin mesaj listelerini yüz e-posta / dakika yı aşmayacak şekilde programlamaları gerekir. Bu

değerlerin üzerinde servis gereksinimi olan Müşterilerin Mail Sanal Sunucu hizmeti satın alması önerilir.

Finansal işlemleri ile ilgili hükümler

AE BİLGİSAYAR Müşterilerine ait ürün ve hizmetlerin kontrat yenileme uyarıları, Müşterinin belirttiği e-posta adresine ve kayıtlı mobil telefonuna kısa mesaj olarak son ödeme tarihine 30, 15, 7 gün kala bildirilir. Son ödeme tarihine kadar

müteakip dönemin bakiyesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ilgili ürün veya hizmet durdurulur. Son ödeme tarihini 15 gün geçmiş ve halen bakiyesi tahsil edilememiş veya bakiyesi eksik olan ürün veya hizmetlerin Müşteri

tarafından tekrar yenilenmeyeceği kabul edilerek kontrat fesih edilir ve bu ürün ve hizmetlere ait veriler silinir. Kontratın fesih edilmesi ile birlikte AE BİLGİSAYAR' NIN sağlanan ürün ve servisler konusunda Müşteriye karşı sorumlulukları sona

erer. Kontratın fesih edilmesi ile birlikte Müşterinin bu ürün veya hizmetler üzerindeki hakları sona erer. Bu ürün veya hizmetler artık başka bir Müşteri tarafından satın alınabilir. Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin, bakiyelerinin

onaylanması sair günlerde 2-3 saat, hafta sonu, resmi tatil süreçlerinde ise 2-9 gün kadar sürebilir. Bu nedenle, havale taahhüdü ile oluşturan siparişlerin bakiyelerinin onaylanmasındaki gecikmelerden ve bu gecikmelerden doğabilecek

zarar ve mağduriyetten AE BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz. AE BİLGİSAYAR bu tip gecikmelerin bertaraf edilmesine ilişkin Otomatik Ödeme ve İnternet üzerinden kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunmaktadır. AE BİLGİSAYAR Müşterileri SON

YAZILIM İnternet sitelerini kullanarak, kredi kartı bilgileri ile diledikleri servis ve ürünler için otomatik ödeme talimatı oluşturabilirler. Otomatik ödeme talimatı veren Müşteriler sağladıkları kredi kartı bilgilerinden AE BİLGİSAYAR' NIN gerekli

ücretleri çekmesine onay vermiş olurlar. Otomatik ödeme talimatlarının geçerli olacağı ürünlerin Müşteri tarafından hatalı girilmesi, otomatik ödeme talimatında kullanılan kredi kartı bilgilerinin doğru olmamasından veya

güncel olmamasından doğabilecek zarar ve mağduriyetten AE BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz.

Ücret İadesi ile ilgili hükümler

Müşteri, satın aldığı ürün veya hizmetlerden memnun kalmadığı taktirde, ürünün satış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, para iadesi talebinde bulunabilir. AE BİLGİSAYAR para iadesini Müşterinin doğrudan kredi kartına veya beyan ettiği

banka hesap numarasına yapar. Havale veya EFT yolu ile yapılacak para iadelerinin Müşterinin beyan ettiği banka hesabına geçmesi 20 iş günü sürebilir. AE BİLGİSAYAR Müşteriye erişemediği ve ürün iadesi yapmak zorunda kaldığı

durumlarda ürün tutarını kredi olarak Müşterinin cari hesabına aktarır. Müşteri bu krediyi başka bir ürün satın almakta kullanabilir veya cari hesabındaki kredinin iadesini talep edebilir. Müşteri kaynaklı, banka kaynaklı veya yazılımsal kaynaklı

başka bir problem nedeni ile kredi kartından fazla miktar çekilmiş Müşteriler bu hadiseyi ve geri ödeme talebini yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdürler. Müşterinin beyanını takiben, Müşterin kredi kartına gerekli iade yapılacaktır. Aksi

taktirde Müşteri aleyhine oluşabilecek zarar ve ziyandan AE BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz. Müşterinin AE BİLGİSAYAR operatörlerine haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan "Charge Back" ihbarlarına

istinaden satılan ürün ve hizmetler AE BİLGİSAYAR tarafından alıkonulabilir, Müşteri hesabı durdurulabilir. SSL Sertifikalarının, AE BİLGİSAYAR' NIN sağladığı kurulum kılavuzlarına uyulmayarak, Müşteri tarafından, bilgisayarına hatalı kurulması

veya Sertifika İmza Talebi üretimi esnasında kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda, ürünün ilk satış tarihinden itibaren 5 gün içinde Müşteriye yeni bir sertifika sağlanır. Ücret iadesi yapılamaz. Alan adı

tescil ürünlerinin, SSL Sertifikalarının, Tasarım ve Yazılım Lisans ürünlerinin ücret iadesi yürütme açısından mümkün değildir.

Alan adı Tescil servisleri ile ilgili hükümler

Alan adı tescil ürünleri ilk gelen alır prensibi ile sağlanabilmektedir. Tescil haklarının dağıtımı ABD menşei ICANN Derneği tarafından sağlanmaktadır. ICANN tarafından yönetilen kök sunuculardaki alan adı tescil veritabanları 8 saatte bir

güncellenmektedir. AE BİLGİSAYAR üzerinden satın alınan bir ürün 1-2 saat ara ile başka bir tedarikçi üzerinden ve farklı bir Müşteri aracılığı ile sipariş verilebilir. Veritabanlarının güncelleme periyodundan kaynaklanan bu tip durumlarda mevzu bahis alan adının AE BİLGİSAYAR tarafından tescil edilememesi vukuu bulabilir. Böyle durumlarda Müşteriye ücret iadesi yapılır ve ücret iadesi ile ilgili hükümler tatbik edilir. Havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri,

havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin bakiyelerinin onaylanmasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı havale taahhüdü yapan Müşteriye sağlanamayabilir. Aynı ürün farklı bir Müşteri aracılığı ile kredi kartı kullanılarak sipariş

verilmek sureti ile anında AE BİLGİSAYAR veya başka bir tedarikçi aracılığı ile satın alınabilir. İş bu sebeple havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri için, ürünlerin havale taahhüdü ile sipariş oluşturulan Müşterilere

sağlanması hususunda bir teminat yoktur.

Veri Yedekleme Servileri ile ilgili hükümler

AE BİLGİSAYAR, Müşterilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri çeşitli şekillerde yedeklemektedir. Ancak AE BİLGİSAYAR Müşterilere ait verilerin yedeklenmesi hususunda sınırlı sorumludur. Verinin değeri

ve önemi Müşteri tarafından taktir edilebilir. Değeri ve önemi yüksek verilerin Müşteri tarafından daha sık yedeklenmesi gerekir. AE BİLGİSAYAR, Müşterilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verilerde

oluşabilecek kayıplar için sorumlu tutulamaz.Her Müşteri kendine sağlanan kontrol panelde tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri belli periyotlarda tek bir dosya halinde yedekleyebilir ve kişisel bilgisayarına

aktararak saklayabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağı AE BİLGİSAYAR kullanım kılavuzlarında yer almaktadır. AE BİLGİSAYAR sağladığı genel servislerin ve sistemlerinin imaj yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedek dosyaları sadece büyük

sistem sorunlarında yeniden yapılandırma amaçlı olarak AE BİLGİSAYAR tarafından kullanılabilir. Müşteri içeriklerinin yedekleri bu yedeklerden geri kurulamayabilir. AE BİLGİSAYAR sağladığı genel servislerin, sistemlerinin senkron yedeklerini

periyodik olarak almaktadır. Bu yedekler ile Müşterinin veri kayıpları telafi edilebilir. Veri kaybı yaşandığında, Müşterilerinin veri kayıplarını telafisi için, olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç 12 saat içinde yazılı olarak bildirim yapılması

gerekmektedir. Daha geç bildirimlerde veri kayıplarını telafisi mümkün olmayabilir.

Müşteri Mahremiyetli ile ilgili hükümler

AE BİLGİSAYAR Müşterilerin hesap oluştururlarken beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Herhangi bir şekilde kasti olarak hatalı kimlik beyanında bulunan Müşterilerin gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar SON

YAZILIM bu Müşterilerin hesaplarına el koyma, sağladığı servisleri durdurma hakkını saklı tutar. AE BİLGİSAYAR Müşterilerinden almış olduğu kimlik ve iletişim bilgilerini adli bir tebligat olmadığı sürece 3. kişilerle paylaşmaz. AE BİLGİSAYAR alan

adı sorgu sonuçlarında görüntülenen kimlik bilgilerinin gizlenmesi tamamen Müşterilerin inisiyatifindedir. AE BİLGİSAYAR alan adı sorgu sonuçlarındaki kimlik bilgilerini gizlemek isteyen Müşteriler yazılı olarak bildirmeleri durumunda

kimlik bilgilerini gizleyebilirler. AE BİLGİSAYAR gerek duyduğunda Müşterilerin kimlik teyidini, Müşterilerin beyan ettikleri GSM, sabit telefon ve e-posta adreslerini kullanarak gerçekleştirir. Müşterinin beyan ettiği bilgilerin tümünün değişmesi

durumunda, Müşteri fiziksel olarak kimlik ibraz etmekle mükelleftir. Aksi taktirde Müşteri hesabı ile ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir. E-posta, telefon veya GSM bilgilerinden herhangi birini kazayla hatalı beyan eden Müşteriler veya

beyan ettiği bu bilgilerinin bazılarında değişiklik arz eden Müşteriler bu bilgilerini AE BİLGİSAYAR İnternet sitelerinden üye girişi yaparak düzeltmekle yükümlüdürler. Müşteri kendisine AE BİLGİSAYAR tarafından sağlanan her tür Müşteri bilgisinin,

parolaların güvenliği ile mesuldür. Bu parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan AE BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz. Müşteri parola bilgilerini unuttuğu taktirde, AE BİLGİSAYAR İnternet sitelerini kullanarak kayıtlı e-

posta adresine veya kayıtlı GSM numarasına mesaj olarak bu bilgileri aktarabilir. Müşterinin adına kayıtlı e-posta adresinin veya GSM numarasının el değiştirmesi sonucunda kaynaklanabilecek problemlerden AE BİLGİSAYAR sorumlu

tutulamaz. AE BİLGİSAYAR bir yargı mercii değildir. AE BİLGİSAYAR üzerindeki Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu yargıya götürerek çözmelidirler. AE BİLGİSAYAR gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini

teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı ürünleri duraklatarak taraflardan resmi belge beyanı talep edebilir. Bu beyanlar doğrultusunda AE BİLGİSAYAR hesabı taraflardan birine aktarır. İhtilafın devam etmesi durumunda hesap üzerinde

hak iddia eden taraf ilgili yargı mercilerine başvurmalıdır.

Satış Sonrası Destek ile ilgili hükümler

AE BİLGİSAYAR' NIN, Müşterilerine sağladığı ürünler için satış sonrası destek taahhüdü burada tanımlı koşullar ile sınırlandırılmıştır. AE BİLGİSAYAR asli görevi Müşterilere sağladığı servislerin sağlıklı bir biçimde işlemesinden ibarettir. SON

YAZILIM operatörleri Müşterilere sağlanan servisleri 7 gün 24 saat takip eder. AE BİLGİSAYAR %99 Servis garantisini taahhüt eder. Bu taahhüt bir yıl içindeki kesintiler toplamının 82 saat'i geçmeyeceğini ifade eder. AE BİLGİSAYAR Müşteri

kaynaklı problemlerin en geç 7 gün içinde çözüleceğini taahhüt eder (Sanal Sunucu servisleri bu kapsamdan istisnadır). AE BİLGİSAYAR kendinden veya Müşteriden kaynaklanmayan problemlerin çözümü için problem sahibi kuruluşun

probleme çözüm getireceği süre için bir taahhüt vermez. Müşteriler satın aldıkları ürünlerin kullanım kılavuzlarını, yardım merkezi içinde bulabilirler. Kullanım kılavuzları ile çözümlenemeyen sorunlar için bütün Müşteriler, sorun ve isteklerini

yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler. Müşteri taleplerini yazılı olarak ilgili operatörlere 7 gün 24 saat iletebilir. AE BİLGİSAYAR, yazılı olarak bildirilmeyen taleplerin karşılanması konusunda bir taahhüt sağlamamaktadır. AE BİLGİSAYAR çağrı

merkezi telefon aracılığı ile de Müşterilere satış sonrası destek ve bilgilendirme servisleri sağlanmaktadır. AE BİLGİSAYAR çağrı merkezine gelen bütün çağrılar kaydedilir. AE BİLGİSAYAR çağrı merkezi sadece sair günler 09:00 –18:00

saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 10:00 –16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir bu saatler dışında çağrı merkezi hizmet vermemektedir. Bu saatler dışında destek alabilmek için "Online" satış sonrası destek kullanılmalıdır. Çağrı

merkezi operatörleri (1. ve 2. Seviye Operatör) ancak sınırlı seviyede destek sağlayabilirler. Büyük oranda teknik bilgi ve birikim gerektiren hususların çözümü için gerek duyulan Sistem Mühendisi, Yazılım Mühendisi gibi "Nitelikli Personel"

statülerindeki operatörlere (3. Seviye Operatör) sadece "Online " satış sonrası destek aracılığı ile ulaşılabilir. AE BİLGİSAYAR' NIN istihdam ettiği "Nitelikli Personel" sadece sair günler mesai saatleri dahilinde çalışmaktadır. Mesai saatleri

dışında gündeme gelmiş ve sadece nitelikli personel tarafından çözümü mümkün olan, Müşteri kaynaklı problem ve istekler, ancak nitelikli personelin mesaiye başladığı andan itibaren çözümlenebilirler. Hadisenin vukuu bulunduğu anda

nitelikli personelin mevcut olmaması halinde, operatör konunun ne kadar zaman sonra çözümlenebileceğini Müşteriye bildirir.

Müşteri, çevrimiçi kayıt veya herhangi bir yolla AE BİLGİSAYAR Ürün ve hizmetlerinden

yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.